METODA FELDENKRAISA®

„Celem jest ciało tak skoordynowane,
aby poruszało się z minimalnym wysiłkiem
i maksymalną wydajnością, nie poprzez
siłę mięśni ale przez zwiększoną
świadomość tego jak funkcjonuje.”

Moshe Feldenkrais

Metoda Feldenkraisa® jest procesem poznawania siebie, odkrywaniem oraz rozwijaniem swojego potencjału poprzez ruch, który jest jednym z aspektów naszego funkcjonowania i nie można go oddzielić od myślenia, odczuwania i emocji. Rozwijając, zatem nasz potencjał ruchowy oddziałujemy jednocześnie na pozostałe sfery naszego funkcjonowania. Podstawą do tego rozwoju jest zdolność ludzkiego układu nerwowego do ciągłych modyfikacji sposobu poruszania się czy zachowania w ogóle. Zajęcia metody mają formę lekcji ruchowych, gdzie każda lekcja jest poświęcona konkretnemu funkcjonalnemu aspektowi ruchowemu np. obracaniu, wstawaniu, oddychaniu, unoszeniu ręki itd. Podczas zajęć - lekcji, która jest pewną sekwencją ruchów uczestnicy poznają swoje nawyki ruchowe oraz odkrywają alternatywne, lepsze sposoby poruszania się. Są to delikatne i lekkie zajęcia ruchowe, nastawione na świadomość ciała i ruchu, na odkrywanie siebie w ruchu i ruchu w sobie. W atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i zaciekawienia swoim ciałem uczestnicy odkrywają jak poruszać się łatwiej, sprawniej, przyjemniej i zdrowiej. Jest to proces nabywania i rozwijania nowych umiejętności ruchowych.
Obciążenia życia codziennego oraz uwarunkowania społeczne i kulturowe sprawiają, że często tracimy łatwość poruszania się i skazujemy się przedwcześnie i niepotrzebnie na ograniczenia ruchomości, sprawności czy dolegliwości bólowe. W wyniku regularnego ćwiczenia ponownie odkrywamy oraz, co ważniejsze - dalej rozwijamy drzemiący w nas potencjał, którym jako dzieci dysponowaliśmy z wielką łatwością. Przez stosowanie lekcji metody zmniejsza się obciążenie na stawy i mięśnie a ruch staje się łatwiejszy, lżejszy i przyjemniejszy, możemy odzyskać łatwość poruszania i zapobiec zanikowi sprawności organizmu, zwiększyć świadomość ciała, nauczyć się jak łatwiej i efektywniej radzić sobie ze stresem, często też pozbyć się dolegliwości bólowych.

Zastosowania

Ze względu na to, że jest to metoda edukacyjna używamy pojęć uczeń - nauczyciel a nie pacjent - terapeuta. Nie znaczy to, że metoda nie ma właściwości terapeutycznych. Stosuje się ją w pracy z osobami, które czy to w wyniku wypadku, choroby czy bezruchu straciły możliwość satysfakcjonującego poruszania się. Dotyczy to zarówno schorzeń na podłożu neurologicznym jak i ortopedycznym. Stosuje się ją między innymi w pracy z pacjentami po wypadkach, złamaniach, po wylewach przy stwardnieniu rozsianym, porażeniu mózgowym, zaburzeniach koordynacji, u osób z chronicznym bólem i innych. Korzyści z tej metody odniosą również osoby w pełni sprawne fizycznie, a które pragną rozwinąć swój potencjał ruchowy, zwiększyć repertuar ruchowy, poruszać się sprawniej, z mniejszym wysiłkiem czy z większą gracją. Korzystają z niej tancerze, muzycy, aktorzy czy sportowcy. Jest również bardzo skuteczna w pracy z osobami mającymi zaburzony kontakt z własnym ciałem.
Jak sam twórca metody powtarzał: w wyniku jej stosowania „niemożliwe staje się możliwe, możliwe staje się łatwe a łatwe staje się eleganckie”.

Forma zajęć

Lekcje metody wykonuje się w dwóch formach: grupowej lub indywidualnej.

Zajęcia grupowe - Świadomość Poprzez Ruch

W czasie lekcji grupowej uczestnicy podążają za słownymi instrukcjami prowadzącego. Nie ma demonstracji ruchu a zatem, każdy odkrywa ruch w sobie oraz siebie w ruchu, w takim zakresie i tempie, jaki jest dla niego wygodny. Większość lekcji wykonywana jest w pozycji leżącej lub siedzącej i trwa około 50 minut. Uczestnicy ubrani są w wygodne ubranie, a nacisk kładzie się na odkrywanie i doświadczanie a nie na osiąganie sukcesu czy rywalizację. Z tych samych zajęć skorzysta, zatem każdy, niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej, od osób poruszających się z wielką łatwością i chcących rozbudować swój repertuar ruchowy, do osób, które pragną odzyskać straconą z różnych powodów swobodę poruszania.

Zajęcia indywidualne - Integracja Funkcjonalna

Podczas sesji indywidualnych nauczyciel komunikuje się głównie poprzez dotyk (choć instrukcje słowne też są stosowane), prowadząc osobę przez bardzo delikatne sekwencje ruchowe. Każda sesja - lekcja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, możliwości, celów i ograniczeń. Klient - uczeń jest ubrany a sesja odbywa się na specjalnym stole do masażu. Sesja trwa zwykle około 50 minut.

Biografia Moshe Feldenkraisa

Moshe Feldenkrais twórca Metody Feldenkraisa urodził się w Rosji w 1904 roku. W wieku 13 lat wyemigrował do Palestyny. W młodości zajmował się wieloma sportami, był samoukiem w ju-jitsu. Pracował na budowie oraz udzielał korepetycji dzieciom z problemami w nauce. Jednocześnie uczył się w wieczorowej szkole by przygotować się do studiów na wydziale fizyki. W Paryżu zdobył doktorat z fizyki i pracował w laboratorium Joliot-Curie. W czasie swojego pobytu w Paryżu poznał Jigoro Kano twórcę judo. Uczył się od jego uczniów i był jednym z pierwszych w Europie, który zdobył czarny pas w judo. Założył pierwszy w Europie klub judo i do 67 roku życia prowadził regularne treningi judo. W 1940 uciekając przed wkraczającymi wojskami niemieckimi wyjechał z Paryża. W Anglii pracował nad systemami wykrywania łodzi podwodnych, uczył żołnierzy samoobrony. W tym też czasie napisał dwie książki o judo. Na łodziach podwodnych odnowiła się dawna kontuzja kolana, z czasów gdy grał intensywnie w piłkę nożną. Lekarze dali mu tylko 50% szansy że operacja będzie skuteczna. Takie prawdopodobieństwo poprawy nie satysfakcjonowało go i postanowił, że sam się usprawni. Rozpoczęło to okres badań i studiów nad anatomią, fizjologią, mechaniką ruchu, psychologią, który doprowadził do powstania Metody Feldenkraisa. W czasie pobytu w Anglii spotkał Mathiasa Alexandra, twórcę Techniki Alexandra. Po wojnie powrócił do Palestyny, gdzie kontynuował pracę jako fizyk. W połowie lat 50- tych porzucił tę karierę i całkowicie poświecił się pracy z ludźmi. W latach 60-tych w Tel Avivie odbył się pierwszy trening dla nauczycieli Metody w którym wzięło udział 13 osób. Potem odbyły się jeszcze dwa treningi w USA w latach 70 tych, z których drugiego nie ukończył z powodu choroby. Zmarł w Izraelu w 1984. Moshe Feldenkrais napisał 7 książek poświęconych reedukacji ruchowej, psychologii, rozwojowi potencjału ludzkiego, teorii nauczania, i rozwojowi świadomości.
W czasie swojego życia pracował z takimi osobami jak Yehudi Menuhin, Peter Brooks i jego Theatre Bouffes du Nord. Współpracował z takimi naukowcami jak Carl Pribram czy Margaret Mead, Jego Metoda znajduje zastosowanie w tak różnorodnych dziedzinach życia jak psychologia i psychoterapia, rehabilitacja, sport, muzyka, edukacja, rozwój potencjału ludzkiego, rozwój świadomości ciała i wiele innych.

Szkolenia

Aby móc prowadzić zajęcia czyli zostać nauczycielem Metody Feldenkraisa (nie trenerem) trzeba skończyć 4 letni profesjonalny trening dla nauczycieli Metody Feldenkraisa, akredytowany przez Międzynarodową Federację Metody Feldenkraisa z siedzibą w Paryżu. Więcej informacji o treningach znajdziesz na stronie Federacji www.feldenkrais-method.org lub na www.feldenkrais.com

Nauczyciele w Polsce.

Kraków

Kamila Wołoszyn

www.studiometodyfeldenkraisa.pl

Kontakt: e-mail: kamila.woloszyn@wp.pl tel: (+48) 665 820 808;

Poznań

Monika Paszkowska

Kontakt: e-mail: mpaszkowska@tlen.pl tel: (+48) 665 633 281;

Warszawa

Jacek Paszkowski

www.metoda-feldenkraisa.pl

Kontakt: e-mail: jacek@metoda-feldenkraisa.pl tel: (+48) 606 832 328; (+48) 22 628 7955;

Złotoryja

Ewa Ławreszuk

www.metodafeldenkraisa.org

Kontakt: e-mail: ewa@metodafeldenkraisa.org tel: (+48) 608 334 902;