INTEGRACJA STRUKTURALNA

”Jeżeli jesteś w stanie wyobrazić sobie uczucie bycia w ciele płynnym,
lekkim, zbalansowanym, wolnym od bólu, sztywności i chronicznego napięcia,
w zgodzie z samym sobą i ziemskim polem grawitacyjnym,
wtedy zrozumiesz cele Integracji Strukturalnej„

Dr Ida P.Rolf

Czym jest Integracja Strukturalna?

Integracja Strukturalna ( znana także jako Rolfing® ) jest metodą pracy z ciałem stworzoną przez Dr Idę Rolf. Tradycyjnie składa się z 10 sesji, łączących techniki manualne (nakierowane na układ powięziowy) i edukację ruchową. Struktura ciała determinuje jego funkcję. Prawidłowa sylwetka pozwala funkcjonować bardziej wydajnie i zapobiega powstawaniu np. chronicznych dolegliwości bólowych czy wad postawy. W Integracji Strukturalnej na pierwszy plan wysuwa się idea integracji ciała, aby jako całość, funkcjonowało w bardziej wydajny sposób. Cel ten jest osiągany za pomocą technik manualnych systematycznie uwalniających nagromadzone w ciele napięcia oraz edukacji ruchowej, pomagającej w uświadomieniu sobie naszych nawyków ruchowych (często błędnych) i ich zmianę na bardziej efektywne. Seria 10 sesji pozwala pełniej wykorzystać tkwiący w nas potencjał, otwierając drogę do nowych doświadczeń ruchowych i nie tylko. Świadomość ciała jest kluczem do zmiany w kierunku lepiej funkcjonującej istoty ludzkiej - metoda Dr Rolf w znacznym stopniu przyczynia się do jej rozwoju. Sesje Integracji Strukturalnej oddziałują na cały organizm a nie wybraną jego cześć. Każda sesja dotyczy innego obszaru ciała i posiada określone cele. Przebieg sesji jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta. Poszczególne sesje bazują na osiągnięciach poprzednich - wcześniejsze stanowią podstawę późniejszych, które są ich kontynuacją.

Założenia Integracji Strukturalnej można ująć następująco:

Dr Rolf uważała określała swoją metodę jako w większym stopniu edukacyjną niż terapeutyczną :
”..Jedną z różnic pomiędzy praktykującym Integrację Strukturalną a zajmującymi się medycyną, osteopatią, chiropraktyką, naturopatią, etc., jest to, że ich działanie jest nakierowane na usuwanie symptomów. Nie podejmują oni działań mających na celu złożenia funkcjonalnych elementów ciała w bardziej wydajny energetycznie system. Jeżeli prezentując światu to, co robimy, będziemy w stanie kłaść wystarczający nacisk na ten aspekt, z pewnością będziemy mieć określoną liczbę słuchaczy klasyfikujących nas jako nauczycieli bardziej niż terapeutów. Nie próbuję się chować za stekiem słów. To jest to, co mam na myśli, to jest mój cel: proces edukacyjny.„

Dr Ida P.Rolf

Układ powięziowy

Ciało utrzymuje kształt dzięki systemowi tkanki łącznej zwanej powięzią ( Fascia). Pełni on funkcję ochroną i podtrzymującą. Tworzy sieć łączącą wszystkie elementy ciała - tłumaczy to, dlaczego zmiana w jednym miejscu jest przenoszona i można ją odczuć w innych miejscach. Powięź według Dr Rolf jest ”organem formy i adaptacji„. Układ powięziowy dostosowuje się do sposobu, w jaki porusza się ciało. Kiedy np. mięśnie męczą się na skutek złych nawyków ruchowych, dochodzi do skrócenia i powolnej utraty elastyczności powięzi tym obszarze. Z czasem tracimy możliwość rozluźnienia takiego miejsca, w pewnym sensie tracimy z nim kontakt. Wraca ono do naszej świadomości przejawiając się np. jako ból lub brak swobodnego przepływu ruchu. Układ powięziowy ulega nieustannemu procesowi reorganizacji, w zależności od potrzeby organizmu. Zawsze istnieje możliwość zmiany w kierunku bardziej funkcjonalnej struktury ciała.

Jak wygląda typowa sesja Integracji Strukturalnej?

Rozpoczyna się od rozmowy z klientem i ustalenia jego oczekiwań odnośnie serii lub pojedynczej sesji. Terapeuta dokonuje wzrokowej oceny sylwetki w ruchu i pozycjach statycznych. Klient ubrany jest w bieliznę ( bądź kąpielówki mężczyźni, dwuczęściowy strój kąpielowy - kobiety). W czasie sesji klient pozostaje w pozycji leżącej, na stole wykorzystywanym do pracy tą metodą. Trwa ona około 60-75 minut. Najlepsze rezultaty dają sesje wykonywane raz w tygodniu przez kolejnych 10 tygodni. Na początku i na końcu każdej sesji mogą być wykonywane fotografie pozwalające obserwować zmiany zachodzące w sylwetce.

Co mogę odczuwać podczas sesji?

Doznania w czasie sesji różnią się - od przyjemnych ciepłych doznań w miejscu, nad którym obecnie pracuje terapeuta do chwilowego bólu i dyskomfortu. Klient ma pełną kontrolę nad tym, czego doznaje, biorąc czynny udział w sesji. Wzajemna komunikacja pomiędzy terapeutą a klientem pozwala regulować siłę nacisku i w delikatny sposób pracować z trudnymi (np. bolesnymi) miejscami..

Korzyści z Integracji Strukturalnej:

Integracja Strukturalna jest procesem bardzo osobistym, a efekty różnią się w zależności od tego, kto jej doświadcza. Do często wymienianych przez klientów należą:

Integracja Strukturalna pomimo tego, że zajmuje się głownie zmianami na poziomie fizycznym, oddziałuje na inne sfery ludzkiego życia. Proces Integracji Strukturalnej wyzwala potencjał jednostki, pozwala lepiej radzić sobie ze stresem i rozpoznawać jego symptomy, zwiększa pewność siebie i pozwala lepiej dostosować się do zmian, jakie przynosi życie.

Zastosowanie:

Integracja Strukturalna ma szerokie zastosowanie. Jest przeznaczona zarówno dla osób chcących po prostu pracować ze swoim ciałem jak i dla skarżących się na różnego rodzaju bóle i dolegliwości. Może być wykorzystywana w następujących schorzeniach:

Biografia Dr Rolf.

Ida P. Rolf urodziła się w roku 1896 w Nowym Jorku. Absolwentka Bernard College (1916), w roku 1920 uzyskała tytuł doktora nauk w zakresie biochemii na College of Physicians and Surgeons of Columbia University. Przez następne 12 lat pracowała dla Rockefeller Institute w Nowym Jorku, początkowo na wydziale chemoterapii a następnie na wydziale chemii organicznej publikując prace naukowe.
W 1927 rozpoczęła studia matematyki i fizyki atomowej na uniwersytecie w Zurychu. W tym czasie studiowała także medycynę homeopatyczną w Genewie. Po powrocie z Europy, spędziła ponad dekadę poszukując odpowiedzi na własne i rodzinne problemy zdrowotne. W tym celu studiowała osteopatię z Amy Cochran, chiropraktykę, jogę pod kierunkiem Pierra Bernarda, Technikę Aleksandra oraz prace Aleksandra Kobrzyskiego. Na ten właśnie okres datuje się początki Integracji Strukturalnej. Ida Rolf pracowała z ludzmi nie mogącymi znaleźć pomocy dla ich problemów zdrowotnych w innych miejscach - w ten sposób powstawała metoda w kształcie, jaki znamy dzisiaj. Nazwa metody ewoluowała od Postural Relase, poprzez Postural Integration, aby zyskać popularność jako Structural Integration - Integracja Strukturalna. Znana jest także jako Rolfing. W latach 60 tych została zaproszona do Esalen Institute w Kalifornii przez Fritza Perlsa, twórcę terapii Gestalt. Ten okres rozwoju metody jest związany ze zwróceniem uwagi na rozwój potencjału jednostki zachodzący w trakcie procesu Integracji Strukturalnej. W 1967 powstał The Guild for Structural Integration z siedzibą w prywatnym domu w Boulder, Colorado przekształcony w The Rolf Institue w 1971 roku.
Do Swojej śmierci w 1979 roku, Ida Rolf aktywnie uczestniczyła w pracach Instytutu, kierując jego organizacją, planując projekty badawcze, pisząc, publikując, wykładając teorię Integracji Strukturalnej połączoną z praktycznymi pokazami metody.
W 1977 wydała ”Rolfing: The Integration of Human Structures„ (wydawnictwo Harper and Row).

Integracja Strukturalna a Rolfing ?

Integracja Strukturalna i Rolfing to ta sama metoda. Pierwszą nazwą, jaką nadała Dr Rolf swojej pracy to Postural Relase, następnie Postural Integration i kolejno Structural Integartion jako ostateczna nazwa, odzwierciedlająca w pełni proces zachodzący w czasie terapii. Nazwa Rolfing została nadana metodzie przez studentów Dr Rolf - pochodzi od jej nazwiska. W 1976 roku nazwa Rolfing została zastrzeżona przez The Rolf Institute of Structural Integration ( wtedy jedynej szkoły uczącej tej metody). Od tego czasu do chwili obecnej tylko absolwenci tej szkoły mogą prawnie używać tej nazwy. Inni powrócili do nazwy Integracja Strukturalna.
W roku 1989 roku, 10 lat po śmierci Dr Rolf (1979) doszło do podziału Instytutu. Kilku nauczycieli odchodzi i reaktywuje The Guild For Structural Intergation. Mówi się o różnych przyczynach, które do tego doprowadziły. Informacje na ten temat można znaleźć w książce Betsy Sise - ”The Rolfing Experience: Integration in the Gravity Fidel„.

Trening:

W chwili obecnej istnieje duże zróżnicowanie, co do formy treningu i sposobu przedstawiania metody. Do najbardziej renomowanych szkół należą The Guild For Structural Integration (www.rolfguild.org), The Rolf Institute of Structural Integration (www.rolf.org). Niedawno powstała międzynarodowa organizacja zrzeszająca osoby pracujące tą metodą - International Assosiation of Structural Integration Practitioners (www.structuralintegration.org).

Osoby pracujące tą metodą w Polsce:

Adam Polański.tel.668-601-262, e-mail: adampolanski@o2.pl

Certyfikowany terapeuta Integracji Strukturalnej Metodą Dr Rolf. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale wychowania fizycznego i fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trening w zakresie Integracji Strukturalnej ukończył w The Guild for Structural Integration w Boulder, Colorado, gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia pracy tą metoda. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Warszawie.

Polecane strony www:

www.integracjastrukturalna.pl Polska strona na temat Integracji Strukturalnej
www.rolfing.pl
www.rolfguild.org
www.somatics.de
www.rolf.org
www.anatomytrains.com
www.insidesi.com