Kalendarium 2012

Marzec

17-18 marzec, 12-13 maj, 23-24 czerwiec, 8-9 wrzesien, 10-11 listopad 2012/Warszawia

Roczny Kurs Ruchu Autentycznego z certyfikatem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, Wlk. Brytania

prowadzaca: Kama Korytowska

Metoda Ruchu Autentycznego została zapoczątkowana przez Mary Whitehouse, tancerkę, znawczynię Junga, pionierkę Terapii Tańcem i Ruchem (DMT), a następnie rozwinięta przez Janet Adler i Joan Chodorow. Ruch Autentyczny bada relację pomiędzy poruszającym się a świadkiem, pomiędzy patrzeniem a byciem widzianym. Mając zamknięte oczy, jedna z osób wsłuchuje się w siebie i znajduje ruch wynikający z wewnętrznego impulsu. Ruch może rozpocząć się od impulsu, odczucia, gestu, obrazu czy wspomnienia i rozwija się w wyniku podążania za wrodzoną inteligencją ciała. Z początku ruch ten może być niewielki, ale stopniowo staje się widoczny, a bezpośrednie doświadczenie przybiera jasną, fizyczną postać. Spotkanie osoby w ruchu ze świadkiem w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku stwarza okazję do dotarcia do swego prawdziwego Ja. Ruch Autentyczny jest praktykowany na świecie jako forma medytacji, praktyki duchowej czy terapii, w celu zwiększenia świadomości lub po to, by otworzyć się na swoją kreatywność i procesy twórcze.

Proponujemy pięć weekendów - każdy z nich skupiający się na kolejnym poziomie poznawania podstaw Ruchu Autentycznego:

Warsztat nr 1 - rozwinięcie umiejętności zapamiętywania pełnych sekwencji ruchu. Umiejętność ta stwarza kontener oraz kontekst, w którym można umiejscowić i doświadczać procesów zachodzących w ruchu.

Warsztat nr 2 - rozwinięcie umiejętności pozostawania w kontakcie z fizycznymi doznaniami w ciele oraz jasnego ich nazywania (w odróżnieniu od doznań emocjonalnych) - ten rodzaj postrzegania i doświadczania jest w naszej kulturze mało rozwinięty. Z uwagi na jego powiązanie z intuicją, bywa pomocny w procesie podejmowania decyzji, jest także wykorzystywany jako istotna informacja w procesie psychoterapii ruchem.

Warsztat nr 3 - rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i mówienia o emocjach, ze szczególną uwagą na umiejętność postrzegania tła emocjonalnego, które zawsze jest obecne, często subtelne, ale z reguły niezauważane.

Warsztat nr 4 - skupimy się na poziomie doświadczania mentalnego, który składa się z wewnętrznych obrazów oraz przekazów werbalnych - często najlepiej rozwinięty w naszej kulturze, ale mało ugruntowany w cielesnym doświadczaniu.

Warsztat nr 5 - bycie świadkiem a klarowne postrzeganie; rola obecności - przesłaniające filtry oraz elementy ułatwiające postrzeganie; integracja całości cyklu.

Kurs jest ekwiwalentem Modułu 2: Ruch Autentyczny i Obecność Terapeutyczna szkolenia Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, (program szkoleniowy w Anglii; patrz: HYPERLINK "http://www.ibmt.co.uk" www.ibmt.co.uk). Certyfikat uczestnictwa autoryzowany przez Instytut zostanie wydany wraz z ukończeniem kursu. Instytut jest zarejestrowany w ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association); kursy mogą być częścią niezależnej rejestracji w Stowarzyszeniu - ISMETA.

Warsztat przeznaczony jest dla osób zajmujacych sie tancem, choreografią, pracą z cialem, psychoterapeutów, którzy są zainteresowani pogłębieniem lub wprowadzeniem elementów świadomości ciała i ruchu do swojej praktyki, terapeutów tańcem i ruchem, choreoterapeutów oraz osób mających doświadczenie we własnej (warsztatowej) pracy z ciałem i/lub ruchem. Ruch Autentyczny jest bogatą i efektywną formą superwizji, oferowanej przez obie prowadzące. Osoby nie mające doświadczenia w pracy z ruchem, a zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt z Kamą, w celu indywidualnego omówienia warunków przyjęcia na warsztaty.

Kurs będzie superwizowany przez Lindę Hartley. Informacje i zgłoszenia: kama@korytowska.eu

Ilość miejsc ograniczona. Aby zarezerwować miejsce na warsztacie należy wysłać drogą mailową zgłoszenie wraz z krótką informację dot. doświadczenia w pracy z ruchem oraz dokonać wplaty depozytu w wys. 460zł na konto: Allbea, Beata Bednarek, mBank, nr 87 1140 2004 0000 3702 4551 9616 (z dopiskiem RA oraz adnotacją jeśli jest potrzebny rachunek)

Koszt udziału w całym cyklu 2300zł, płatne: 450zl zaliczka plus 5 rat po 370zl. Istnieje możliwość wzięcia udziału w pojedynczym (pierwszym) warsztacie, o ile będą wolne miejsca. Koszt udziału wyniesie w tym warsztacie 480zł. Możliwe jest również dołączenie do grupy od 2 warsztatu, pod warunkiem wzięcia min. 4 sesji indywidualnych u prowadzącej. Uwaga! Przed wysłaniem depozytu należy upewnić się czy są jeszcze wolne miejsca!

Kama Korytowska, terapeutka pracy z ciałem i ruchem (trenerka Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, UK), terapeutka traumy somatycznej z wieloletnim doświadczeniem pracy z Ruchem Autentycznym w terapii indywidualnej i grupowej oraz superwizji dla m.in.terapeutów, artystow ruchu i tanca, w Polsce i w Anglii. Kama oferuje tez sesje indywidualne w centrum Warszawy.