Mięsień piersiowy większy

31.10.2022 | Podstawy anatomii

Mięsień piersiowy większy (łac. musculus pectoralis major) jest dość dużym mięśniem położonym na klatce piersiowej między mostkiem, obojczykiem i kością ramienną. Ponieważ jest położony powierzchownie, to możemy go rozluźnić wykonując masaż lub automasaż.

BUDOWA mięśnia piersiowego większego

Mięsień piersiowy większy jest płaski i szeroki. Można go podzielić na 3 części (czyli 3 aktony):

 1. Część górna (obojczykowa) mięśnia piersiowego większego przyczepia się do przyśrodkowej części obojczyka.
 2. Część środkowa (mostkowo- żebrowa) tego mięśnia przyczepia się do przedniej powierzchni mostka oraz do chrząstek żeber od 1 do 7.
 3. Część dolna (brzuszna) przyczepia się do przedniej powierzchni pochewki mięśnia prostego brzucha.

W tych trzech wyżej wymienionych miejscach mięsień ma swój początek (tam znajduje się jego przyczep początkowy). Następnie włókna mięśniowe idą w kierunku dołu pachowego, przechodzą przez staw ramienny i ostatecznie przyczepiają się z boku kości ramiennej, a dokładnie do struktury, która nazywa się grzebieniem guzka większego kości ramiennej (to jest przyczep końcowy tego mięśnia).

Dolna krawędź mięśnia piersiowego większego stanowi przednie ograniczenie dołu pachowego.

Ponieważ mięsień piersiowy większy przyczepia się do kości ramiennej, porusza ramieniem (o czym przeczytasz poniżej).

FUNKCJA mięśnia piersiowego większego

Ponieważ włókna tego mięśnia mają przebieg zstępujący, poprzeczny i wstępujący, skurcz mięśnia wywołuje różny ruch w stawie ramiennym w zależności od tego, która część mięśnia jest aktywna oraz w jakiej pozycji znajduje się ramię.

Skurcz całego mięśnia powoduje ruch podobny do obejmowania, czyli:

 1. zgięcie w stawie ramiennym (Mięsień ciągnie w górę kość ramienną.)
 2. zgięcie horyzontalne w stawie ramiennym (Gdy ramię jest ustawione równolegle do podłogi, mięsień ciągnie je do linii pośrodkowej ciała.)
 3. przywiedzenie w stawie ramiennym (Gdy ramię jest oddalone od tułowia, pracujący mięsień ciągnie je w kierunku tułowia.)
 4. rotację wewnętrzną w stawie ramiennym (Mięsień skręca ramię do środka.)
Mięsień piersiowy większy ruchy
Mięsień piersiowy większy ruchy

Jeśli tylko górna część mięśnia (część obojczykowa) zapracuje (skurczy się), to następuje zgięcie w stawie ramiennym (czyli ramię jest pociągane do góry).

Natomiast gdy ramię jest uniesione, to skurcz części środkowej (mostkowo-żebrowej) oraz dolnej (brzusznej) mięśnia piersiowego większego opuszcza kończynę górą (na przykład wtedy, gdy uderzamy pięścią w stół).

Gdy ramiona są uniesione i ustabilizowane (tak jak podczas swobodnego zwisania na drążku), wtedy skurcz mięśnia spowoduje dźwignięcie ciała ku górze.

Dodatkowo, gdy ramiona są ustabilizowane (na przykład gdy mamy je oparte o stół), to ten mięsień może unosić żebra. Pełni więc rolę pomocniczego mięśnia wdechowego.

KONSEKWENCJE nadmiernego NAPIĘCIA mięśnia piersiowego większego

Jeśli mięsień piersiowy większy jest nadmiernie napięty i przykurczony, to:

 • pociąga za ramiona do przodu (powoduje tak zwaną protrakcję barków),
 • rotuje ramiona do wewnątrz,
 • i w konsekwencji ustawia ciało w „zgarbionej pozycji” (kifoza piersiowa jest pogłębiona). Osobie z przykurczem tych mięśni wyprostowana pozycja pleców może wydawać się nienaturalna i trudna do utrzymania.
Mięsień piersiowy większy plecy okrągłe

To „zamknięcie” klatki piersiowej może ograniczyć ruch rozszerzania się żeber podczas wykonywania wdechu, co w konsekwencji może wpłynąć na spłycenie oddechu.

Mięsień piersiowy większy można więc śmiało nazwać „mięśniem pięknej postawy i prawidłowego oddechu” ?

U zgarbionej osoby (z pogłębioną kifozą piersiową) głowa jest w większym lub mniejszym stopniu odchylona do tyłu (lordoza szyjna jest pogłębiona), co z kolei może być przyczyną napięcia mięśni tylnej powierzchni szyi oraz bólu w obszarze karku.

Co więcej, osoby z przykurczonym mięśniem piersiowym większym mają ograniczony zakres ruchu w stawie ramiennym:

 • Nie mogą wykonać pełnego wyprostu w stawie ramiennym (czyli swobodnie i w pełnym zakresie unieść rąk nad głowę).
 • Nie są w stanie wykonać całkowitego wyprostu horyzontalnego w stawie ramiennym (czyli wykonać pełnego ruchu ramionami na zewnątrz).

Ponieważ skrócenie mięśnia piersiowego większego wpływa na ustawienie obręczy barkowej, kości ramiennej i szyi, we wszystkich tych obszarach może powstać nadmierne napięcie, a w przyszłości również dolegliwości bólowe.

Napięty i przykurczony mięsień piersiowy większy należy masować, rozmiękczać, rozklejać, rozciągać.

Jeśli chciałabyś/ chciałbyś poznać wiele skutecznych technik rozluźniających mięsień piersiowy większy oraz ujędrniających tkanki dekoltu i szyi, to zachęcam Cię do obejrzenia NAGRANIA WEBINARU „Estetyczny automasaż głęboki DEKOLTU i przodu SZY”

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na obrazek poniżej.

Automasaż przodu szyi